headBanner

Dewis y Deunyddiau a'r Dulliau Gorau ar gyfer Peiriannau Pecynnu

Wrth chwilio am beiriannau pecynnu, dim ond y gorau fydd yn ei wneud. Mae peiriannau ar gyfer eich busnes yn fwy na buddsoddiad cychwynnol. Gall wneud neu dorri dyfodol eich cwmni. Felly rydych chi am ddewis peiriannau pecynnu sydd wedi'u hadeiladu o'r deunyddiau o'r ansawdd uchaf. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn uwchraddio peiriannau sydd wedi dyddio neu ehangu llinell gynhyrchu sy'n bodoli eisoes, defnyddiwch y canllaw hwn i'ch helpu i wneud y dewis cywir mewn offer. Gall y cwmni GAOGE ddarparu gwasanaethau wedi'u haddasu o ansawdd uchel i chi yn unol â'ch gofynion a gwarantu ansawdd y peiriant

Dur Di-staen

Defnyddir dur gwrthstaen yn gyffredin i wneud cydrannau peiriant, gan gynnwys y ffrâm, arwynebau cyswllt cynnyrch, ac mewn achosion o beiriannau misglwyf, y darn cyfan o offer. Dewisir y deunydd hwn oherwydd ei wydnwch a'i gryfder. Mae dur gwrthstaen hefyd o fudd i offer pecynnu oherwydd ei wrthwynebiad cyrydiad ac ocsidiad cynyddol. Mewn geiriau eraill, nid yw dur gwrthstaen yn rhydu mor hawdd â metelau eraill. Mae'n gwrthsefyll glanhau pwysedd uchel, hylifau, llwch, lleithder ac elfennau eraill sy'n cyflwyno lleithder. Am yr holl resymau blaenorol, wrth ddewis deunydd ar gyfer pecynnu adeiladu peiriannau, dur gwrthstaen yw'r dewis gorau yn y rhan fwyaf o achosion.

Alwminiwm Anodized

O ran tynnu pwlïau gwregys a ddefnyddir mewn peiriannau pecynnu, mae un metel sy'n sefyll allan o'r dorf. Mae alwminiwm fel metel yn cael ei werthfawrogi am ei bwysau ysgafn a'i gryfder uwch. Yn ogystal, hwn yw'r metel nonferrous a ddefnyddir amlaf. Os ydych chi'n chwilio am fetel sy'n eco-gyfeillgar, diolch i'w doreth yng nghramen y ddaear, alwminiwm yw'r lleiaf tebygol o gael ei or-fwyngloddio.

Pan fydd alwminiwm yn cael ei anodized ar gyfer pecynnu rhannau peiriannau, mae ei gryfder yn cynyddu'n aruthrol. Yn ôl y Cyngor Anodyddion Alwminiwm, “pwrpas anodizing yw ffurfio haen o alwminiwm ocsid a fydd yn amddiffyn yr alwminiwm oddi tano. Mae gan yr haen alwminiwm ocsid wrthwynebiad cyrydiad a chrafiad llawer uwch nag alwminiwm. ” Am y rheswm hwn, mae alwminiwm anodized yn ddelfrydol pan gaiff ei ddefnyddio ar gyfer pwlïau gwregys tynnu mewn darn o beiriannau pecynnu. I grynhoi, bydd pwlïau wedi'u gwneud o alwminiwm anodized yn dirywio ar gyfradd llawer arafach na'r pwlïau a wneir o ddeunyddiau eraill fel plastig.

Symleiddio Rhannau

Un o'r ffyrdd gorau o sicrhau bod peiriannau pecynnu wedi'u gwneud yn arbennig yn mynd i bara yw trwy symleiddio ei rannau a sicrhau eu bod yn fodiwlaidd ac nad ydynt yn berchnogol. Yn wahanol i'r gred boblogaidd weithiau, o ran pecynnu offer, mae symlach bron bob amser yn well. Wrth i fwy o rannau a chymhlethdod gael eu hymgorffori mewn peiriant, mae hyn yn cynyddu'r siawns y bydd materion bach yn cael eu chwyddo pan fydd problemau'n codi. Yn ogystal, trwy ddewis deunyddiau cryfach fel alwminiwm a dur ar gyfer rhannau, bydd angen ailosod cydrannau peiriant yn llai aml.

Nawr eich bod chi'n gwybod beth i edrych amdano mewn peiriannau pecynnu, rydych chi'n barod i ddechrau siopa am eich darn nesaf o offer. Porwch ein gwefan i edrych ar yr hyn sydd gennym i'w gynnig o ran peiriannau pecynnu addasadwy, syml a gwydn. Cysylltwch â ni i sefydlu ymgynghoriad neu i ddarganfod mwy am y deunyddiau gorau i edrych amdanynt mewn peiriannau pecynnu.


Amser post: Rhag-25-2020